Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky

V neděli byla poslední možnost přispět v hotovosti do statických zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky 2021. Ty byly umístěny podle možností na některých veřejně přístupných místech.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám vyšli vstříc a pokladničky si vzali na starost a také dárcům, kteří do těchto pokladniček přispěli. V současné době probíhá jejich rozpečeťování a počítání těchto darů, které jsou jednou z částí letošní sbírky.

Na celkový přehled všech částí Tříkrálové sbírky, který je průběžně doplňován a aktualizován, se můžete podívat na stránce Tříkrálové sbírky   

Aktuálně k 27.1. 2021 je za Charitu Odry v online pokladničce úžasných 410.894 Kč a k tomu 78.791 Kč z již rozpečetěných zaevidovaných pokladniček.

Moc všem dárcům děkujeme!

Stále je možné přispět bezhotovostně přes platební bránu, nebo přímo převodem na účet až do 30.4.2021.

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800
Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry