První polovina roku 2020 v denním stacionáři

V průběhu předjarních dní jsme s našimi uživateli připravovali jarní výzdobu pro zázemí služby. Šili jsme a vycpávali látkové dekorace: chaloupky, tulipány, kachny, aranžovali jarní věnce na vstupní dveře. V úterý 11. března 2020 jsme oslavili svátek MDŽ. Společné posezení nám zpříjemnila hudební skupina, která zahrála lidové písně. Senioři si společně zazpívali, někteří i zatančili. Občerstvení bylo zajištěno tradičně, jako při každé naší společenské události, a to během aktivizačních činností ve spolupráci s uživateli služby. Dámy obdržely jako upomínku svátku žen ručně vyrobený látkový tulipán. 

Od 16. března do konce června 2020 byla z nařízení vlády ČR přerušena činnost denních stacionářů kvůli pandemii Covid 19. Zázemí služby se změnilo v šicí dílnu a pracovnice šily roušky pro zaměstnance Charity Odry, uživatelé jejich služeb a potřebné občany a byly nápomocné při poskytování služeb v Pečovatelské službě. 

Co je denní stacionář?

 Denní stacionář pro seniory je ambulantní sociální služba určená pro seniory a dospělé osoby od 27 let z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Ambulantní = uživatel dochází do zařízení poskytujícího sociální službu. 

Jak vypadá den ve stacionáři? 

Na každý den je zajištěn program, začínáme vždy cvičením na židlích, po rozcvičce těla trénujeme různými způsoby paměť. Dopoledne trávíme při pestrých činnostech-pracovních, tvořivých, muzikoterapii, stolních hrách, společném pečení či vaření, procházkách apod. Vždy klademe důraz na individuální potřeby klientů. V poledne společně obědváme. Odpolední hodiny probíhají v odpočinkovém duchu, promítáme filmy nebo dokumenty nebo jen posloucháme hudbu a povídáme si u kávy. Ve stacionáři slavíme s uživateli také jejich narozeniny, významné dny, svátky, výročí.  Dvakrát měsíčně dochází do stacionáře místní duchovní, který zajišťuje mše svaté a besedy. 

 Jaký má tato služba význam? 

Denní kapacita služby je 12 uživatelů. Uživatelé jsou v sociálním kontaktu s dalšími lidmi, navazují nová přátelství, komunikují, zapojují se do různých aktivit dle vlastních schopností a individuálních potřeb, což má pozitivní vliv jak na psychickou, tak i fyzickou stránku každé osobnosti. Naše služba je také významná tím, že umožňuje úlevu pečujícím rodinám.  

Jak se můžu do Denního stacionáře přihlásit a kde o něm najdu informace? 

Veškeré informace včetně kompletního ceníku najdete na našich webových stránkách www.odry.charita.cz nebo je získáte na tel. číslech: 732 472 855, 732 171 684.  

Přihlásit se můžete tak, že zavoláte na uvedená čísla, napíšete na e-mail michaela.tomaskova@odry.charita.cz, popřípadě přijdete osobně. V denním stacionáři jsme každý všední den od 7:00 do 15:00.  

                                                                                             Bc. Michaela Tomášková

vedoucí denního stacionáře

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry