Z Denního stacionáře Odry

Posezení s harmonikářem

Podzimní měsíce jsme uživatelům naší služby zpestřily společenskou akcí, kdy přijal naše pozvání pan Ing. Piskoř, který vnesl do šedivých podzimních dní krásnou atmosféru při hře na harmoniku. Tímto děkujeme pracovnici Domova Odry za doporučení a kontakt na muzikanta. Všichni zúčastnění se aktivně zapojili do programu, komu to ještě zdravotní stav dovolil, tak tancoval, a ti, kteří jsou už na tom pohybově slabší, tak zpívali a tleskali do rytmu. Nechybělo bohaté pohoštění, příjemná nálada, a hlavně radost všech, kteří přišli.

Mikulášská besídka

Jako každý rok, tak i ten letošní se u nás neobešel bez tradiční družiny, dárků a kulturní vsuvky. Kromě uživatelů služby přišli i jejich rodinní příslušníci a známí. O pestrý program se zasloužil taneční klub žen z Fulneku. Dámy předvedly country tance, zahrály na flétnu a harmoniku, všichni jsme si společně zazpívali, někteří i zatancovali. Děkujeme “fulneckým tanečnicím” za příjemný program a přejeme spoustu elánu do dalšího tančení!

Bc. Michaela Tomášková
vedoucí služby

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry