Zprávy z Manhattanu- Léto

Poslední tři měsíce byly v našem centru NZDM Manhattan Odry opravdu nabité. Rádi bychom připomenuli taneční vystoupení našich klientů na předvečeru Oderského dne. V letošním roce se bohužel těsně před vystoupením rozhodlo několik dívek nevystoupit. Ostatní tanečníci se však této výzvy nezalekli a díky svému odhodlání a tvrdé práci vše zvládli na jedničku. Tímto bychom chtěli všem těm, kteří se na tomto vystoupení podíleli moc poděkovat za jejich tvrdou práci, odhodlání a zejména odvahu to nevzdat.

Jako každý rok, tak i letos jsme prázdniny přivítali, jak se patří. Ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Odry, jsme připravili akci „Vítání prázdnin“. Pro zúčastněné byly připraveny různé hry a soutěže o ceny, večer opékání a samozřejmě nechybělo venkovní promítání filmu.

Díky grantu Města Odry jsme i letošní prázdniny uspořádali v červenci letní stanování a týden příměstských aktivit. Stanování probíhalo u NZDM Manhattan Odry po dobu tří dnů. Děti se účastnili různých her a soutěží za které byli oceněni. Týmy se utkaly v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš, navštívili jsme dopravní hřiště, opékali jsme a samozřejmě nechyběly ani vycházky do okolí a noční promítání.

V týdnu příměstských aktivit, jsme se opravdu nezastavili a program byl velmi nabitý. Navštívili jsme DinoPark Vyškov, Laser Game Nový Jičín, muzeum klobouků Tonak Nový Jičín. Podnikli jsme celodenní výlet na kole k Marie Skále, kde byl pro účastníky přichystán nabitý program. Absolvovali jsme pěší výlet do HeiParku Tošovice, kde jsme celý den využívali atrakce a koupání. Závěr celého týdne jsme zakončili exkurzí na policejní služebně PČR Obvodní oddělení Odry, programem v zařízení NZDM Manhattan, kde byly přichystané různé hry, soutěže vodní bitva, koupání, večerní opékání a samozřejmě nechyběla ani jízda na koních.

V měsíci srpnu se uskutečnila „Pobytová aktivita Vlkovice 2019“. Tato aktivita se uskutečnila díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje – Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 a samozřejmě také díky sponzorům. Letošní pobytová aktivita se konala pod názvem „Asterix, Obelix a Olympijské hry“. Aktivita proběhla od 4. 8. – 11. 8. 2019. Během tohoto týdne plnili účastnici nejrůznější úkoly a soutěže v duchu olympijských her. Díky teplému počasí jsme využívali i místní koupání, podnikali jsme výlety do okolní přírody a ti nejotrlejší si vyzkoušeli slaňování na nedaleké skále. Jako celodenní výlet nás čekala návštěva Laser Game arény a ENHA FREESTXLE – trampolíny Ostrava. Byl přichystán i bohatý doprovodný program, navštívili nás Vojáci 2. mechanizované roty 71. mechanizovaného praporu ČR., kteří předvedli účastníkům svou výstroj, výzbroj, jak se správně namaskovat do boje a všichni si mohli prohlédnout armádní tatru. V rámci prevence kriminality nás ve Vlkovicích navštívila i PČR obvodní oddělení Odry a Městská Policie Odry se svým preventivním programem a v závěru týdne nechyběla ani jízda na koních. Účastníci měli možnost vyzkoušet si mnoho nového a zažít spousty nových věcí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této aktivity a kteří jakkoli přispěli k její realizaci.

I s prázdninami se loučíme stylově a ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Odry jsme uspořádali akci „Ukončení prázdnin“. Přichystáno bylo mnoho soutěží a her o ceny, koupání, vodní balónková bitva, opékání a na závěr nic jiného než venkovní promítání filmu.

Prázdniny však nebyly jen o aktivitách v terénu, naše zařízení bylo po celou dobu volně přístupné a klienti mohli využívat prostory a vybavení zařízení, kdy byl pro ně i přes letní měsíce přichystán bohatý program.

Mgr. Monika Bednárková, vedoucí NZDM Manhattan Odry

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry