Jak prožíváme letní měsíce v denním stacionáři

Počátkem léta jsme s uživateli služby denního stacionáře navštívili Katovnu, kde jsme si vyslechli zajímavé vyprávění o skřítcích Prutníčcích, o historii Katovny a prohlédli si její expozici. Viděli jsme zajímavé fotografie pana Jindřicha Kunce, které zachycují život a události obyvatel Oderska.

V červenci jsme uspořádali již tradiční akci “příjemný den”, kdy se v budově DS sešla většina uživatelů, kteří službu pravidelně navštěvují. Dopoledne jsme promítali pořad Záhady světa, který si uživatelé většinovým počtem hlasů zvolili. Společně jsme poobědvali guláš, který jsme v rámci aktivizačního programu připravili s klienty služby v předchozí den. Odpoledne nám zpříjemnil pan Matyáš, který přijal naše pozvání a postaral se o hudební program. Již při prvních tónech se přítomní dali do zpěvu a tance a veselá nálada se nesla po celou dobu příjemného společenského odpoledne. Velmi panu Matyášovi děkujeme za pomoc při potěšení našich seniorů!!!

V průběhu letních dní chodíme na procházky do parku, do cukrárny na zmrzlinu. V horku se věnujeme tvoření nebo stolním hrám, při kterých si procvičujeme motoriku horních končetin a paměť.

Denní stacionář pro seniory Charity Odry je ambulantní služba poskytující podporu a pomoc osobám z Oder a jeho okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoci základních i fakultativních činností chce DS směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám.

Bc. Michaela Tomášková, Dis., vedoucí denního stacionáře

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry