Zprávy z NZDM

V průběhu březnových dnů nám byly odevzdávány literární díla dětí na téma, jak vidím Manhattan, které byly jak v psané, tak i v kreslené formě. Díla byla velice nápaditá a originální. Vítěz soutěže získal hodnotnou cenu.
Poslední týden v měsíci jsme si s klienty upekli závin. Děti měli možnost si upéct různé druhy závinů. Největší ohlas měl čokoládový, po kterém se jen zaprášilo. Klienti si závin mohli snít v zařízení nebo si jej odnést domů.
Dubnový měsíc jsme zahájili tvořivě. Klienti si tvořili mističky z motouze, které poté využili k vysetí velikonočního osení.Dále u nás proběhla ­„Velikonoční nocovka“, kde byl pro klienty připraven bohatý program, kde nechyběli hry a soutěže. Počasí nám přálo, a proto jsme ho využili a uskutečnili první opékání na ohni. V pozdějších hodinách jsme vyrazili na noční stezku, která vedla lesní cestičkou přes Skalní sklepy. Cestou zpět jsme se pokochali pohledem na večerní Odry pod svitem jasně zářícího měsíce.Druhý den začal ranní rozcvičkou. Po snídani měli klienti možnost si jít s pracovníkem natrhat proutí pro upletení pomlázky.

Přihlášky na letní aktivity jsou již k dispozici. V srpnu plánujeme uskutečnit poznávací exkurzi do koncentračního tábora Osvětim s českým výkladem, který je momentálně ve fázi příprav. Bližší informace o zájezdu budou včas zveřejněny.

Připravujeme:

Jarní turnaj ve stolním tenise

Letní stanování

Příměstské aktivity

Pobytová aktivita – Vlkovice (Asterix, Obelix a olympijské hry)

Poznávací exkurze Osvětim

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry