Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Po nikam nevedoucích jednáních a téměř roční stávkové pohotovosti našich zdravotních sester jsme se rozhodli konat a předkládáme občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče.

Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Aby dál využívali domácí péči placenou ze zdravotního pojištění. Nepřipusťme, aby naši blízcí strávili zbytek života za plentou v přeplněných nemocnicích.

Připojit se můžete i vy. Více na  www.charita.cz/domajedoma.

Děkujeme.

Tisková zpráva 

Doma je doma. Charita Česká republika vyzývá peticí k záchraně domácí zdravotní péče 

Praha 3. července 2019 

Charita Česká republika, největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, se na konci června neshodla se zdravotními pojišťovnami na financování této oblasti veřejného zdravotnictví pro příští rok. Navzdory předkládání hloubkových analýz, jimiž jsme dokládali, jak moc je celý segment podfinancovaný, nám zdravotní pojišťovny nenabídly podmínky, za kterých bychom dokázali zajistit fungování našich služeb. Pro záchranu domácí péče proto nyní předkládáme občanům petici Doma je doma s cílem přimět politiky zajistit její dostatečné a udržitelné financování. 

Současný způsob, jímž zdravotní pojišťovny hradí provedené výkony, už několik let našim střediskům domácí zdravotní péče nepokrývá nezbytné náklady. Dostáváme se tím do vážných finančních a provozních problémů. Na tento problém Charita dlouhodobě upozorňuje jak Ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny. Nikdo jej však neřeší. Poskytujeme potřebným vysoce odborné a kvalitní služby. Díky nám mohou nemocní a umírající zůstávat doma, se svými blízkými. Teď jsme ale po zhruba pěti letech dospěli do bodu, kdy už si dál nemůžeme dovolit doplácet za naši vlastní práci. Proto jsme se rozhodli, že se musíme začít bránit,“ uvádí k petici ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. 

 Ve středu 3. července 2019 předkládáme občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče s jednoduchým sloganem DOMA JE DOMA. Jejím prostřednictvím chceme přimět politiky, aby se kritickým stavem domácí zdravotní péče začali vážně zabývat a aby zajistili je dostatečné a udržitelné fungování. Trváme na tom, aby byl vytvořen takový systém úhrad, který stabilizuje situaci v domácí zdravotní péči a vytvoří podmínky pro její rozvoj. Rovněž chceme seznámit občany České republiky s alarmujícím stavem domácí zdravotní péče, v němž pracují vysoce kvalifikované sestry v náročných terénních podmínkách, avšak na jejich výplatu zdravotní pojišťovny vyčlenily nedůstojnou částku 18 tisíc hrubého měsíčně,“ dodává koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika Ludmila Kučerová, která za Charitu jednání s pojišťovnami vedla. 

 K petici vznikly speciální webové stránky na adrese charita.cz/domajedoma, kde je k dispozici jak text petice, tak formulář petičního archu ke stažení. Podepsat jej tak může každý, komu na osudu domácí zdravotní péče záleží. Předem děkujeme za podporu. 

 Proč jsme se nedohodli spojišťovnami 

 Způsob úhrady domácí zdravotní péče pro rok 2020, který navrhly zdravotní pojišťovny, nám negarantuje dodržení ústavně-právních principů, které ve svých nálezech formuloval Ústavní soud – a to pokrytí nezbytných nákladů. Zároveň nedává možnost dopředu si spočítat, kolik za provedené zdravotní výkony zdravotní pojišťovny zaplatí. Proto jsme jej museli společně s ostatními účastníky dohodovacího řízení za segment domácí zdravotní péče odmítnout. Ve snaze o kompromisní řešení jsme spolu s ostatními předložili tři návrhy, které vycházely ze skutečných nákladů. Od zdravotních pojišťoven nebyly přijaty s absurdním odůvodněním, že neodpovídají jejich finančním možnostem. Tím tedy nepřímo říkají, že stát si nemůže dovolit služby, které po nás vyžaduje a jež lidem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění garantuje. 

 Podmínkou prosperity domácí zdravotní péče je zrušení regulačních mechanismů, které nyní umožňují zdravotním pojišťovnám zpětně neuhradit část již poskytnuté ošetřovatelské péče, přestože jsme ji ze zákona poskytnout museli. V důsledku nízkých plateb za zdravotní výkony a nespravedlivou regulací by při zachování tohoto postupu domácí zdravotní péče zanedlouho zanikla. Sestry by z trvale podfinancovaného oboru odešly za lepším výdělkem – a pacientům by pak nebylo umožněno stonat v důvěrně známém domácím prostředí, což je pro ně nejkomfortnější. 

 Proto nechceme dopustit, aby tento obor, který i do budoucna obrovský potenciál, zanikl a lidé museli opět stonat v nemocnicích, žít v ústavech a umírat za plentou. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, v tom ale dlouhodobě selhává. Domácí zdravotní péče přitom činí necelé jedno procento z celkových výdajů na zdravotnictví. 

 Co je třeba udělat 

 Nyní je tedy řada na státu, aby zajistil zvýšení dosavadních úhrad o 40 %, což zaručí, že my, poskytovatelé péče, neponeseme náklady na poskytování domácí zdravotní péče za zdravotní pojišťovny, a aby do budoucna vyčlenil dostatečné finanční prostředky na úhradu hrazené domácí péče tak, aby jednání se zdravotními pojišťovnami mohlo být v příštím roce konstruktivní. 

 Nesmíme rovněž dopustit, aby se naplnil chystaný záměr politiků rozpustit vytvořený rezervní fond zdravotního pojištění do státního rozpočtu. Naopak, společně s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a dalšími partnery požadujeme, aby právě z tohoto fondu byly získány prostředky pro zvýšení dosavadních úhrad. 

 Charita Česká republika je největší poskytovatel domácí zdravotní péče. Zajišťuje zhruba třetinu celého segmentu. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836 sester pomoc 37 400 klientům ročně. Je také největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. 

 Kontakt pro média: 

Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika, ludmila.kucerova@charita.cz, tel.: +420 731 433 121 

Simona Juračková, vedoucí odd. komunikace a fundraisingu, simona.jurackova@charita.cz, tel.: +420 603 511 242

 

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry