Česko Polské setkání podnikatelů se zástupci samospráv ve Vítkově

Charita Odry přijala pozvání na česko-polské setkání podnikatelů se zástupci samospráv, které se konalo 3.11.2022 v budově Městského úřadu ve Vítkově. Cílem tohoto setkání bylo mimo jiné i výměna zkušeností zástupců samospráv v oblasti komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem, navázání nových kontaktů mezi podnikateli z České republiky a Polska, představení firem podnikajících na území Vítkova, Kalet a Glubczyc, výměna zkušeností zástupců podnikatelů a příprava dalších společných aktivit vedoucích k podpoře podnikání v česko-polském příhraničí.  

Polské účastníky zaujala prezentace středisek Charity Odry, poskytování jednotlivých sociálních služeb a projevili zájem o spolupráci a případné další předávání zkušeností polským městům. 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry