Účast na odborné konferenci RASPO 2022

s tématem  – Finanční gramotnost mládeže a dětské dluhy v ČR a ve srovnání s EU.

Charita Odry, Občanská poradna se ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava Ekonomickou fakultou, účastnila konference RASPO 2022, která se konala 8.9.2022 v prostorách budovy této fakulty.  

Konference byla zaměřena na téma „Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Téma článku Charity Odry přítomné zaujalo svou aktuálností a následně bylo toto téma diskutováno s přítomnými účastníky konference. 

Občanská poradna pravidelně realizuje přednášky studentům ekonomické fakulty VŠB TU, kteří se ve svém studiu věnuji oblasti insolvenčního zákona připravují se na případné budoucí povolání v této oblasti. Přednášky jsou zaměřeny na příklady z praxe např. obsahová správnost insolvenčních návrhů, rizika včetně výhod vstupu do oddlužení a práce s klienty v praxi.  

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry