Občanská poradna


O službě – veřejný závazek

Druh

Charita Odry poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.

Název a místo zařízení poskytované služby

Občanská poradna Odry- Hranická 1113/48, Odry 742 35,

Občanská poradna Vítkov – Komenského 169, Vítkov 749 01,

Občanská poradna Fulnek – Sborová 81, Fulnek 742 45,

Občanská poradna Budišov nad Budišovkou – Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou 747 87.

Poslání

Posláním našich služeb je poskytovat pomoc a podporu osobám, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené dluhy. Poskytnutím informací, rad a praktické pomoci v oblasti zadlužení, zaměstnanosti, finanční gramotnosti se orientují ve své situaci, samostatně jí řeší a předchází, tak sociálnímu vyloučení.

Cíle

Cílem sociální služby je poskytnutí rad a pomoci klientům řešit jejich finanční problémy, které jsou způsobeny dluhy.

5 základních cílů jako ukazatelů:

Klient má povoleno oddlužení

Klient, který je v oddlužení má informace a podporu k úspěšnému dokončení oddlužení

Klient dostane informace a rady k řešení jeho tématu finanční gramotnosti, zaměstnání

Klient rozumí obsahu jemu doručených písemností

Klient řeší svou předluženost

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – sociální služba je poskytována bez úhrady.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Respekt – k základním lidským právům klienta včetně rozhodnutí klienta.

Podpora k samostatnému řešení – klient je motivován k samostatnému řešení své situace

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu tvoří osoby z Oder, Vítkova, Fulneku a jejich místních částí, starší 18 let, kteří se dostali do tíživé sociální situace způsobené dluhy, ztrátou zaměstnání či bydlení nebo jim taková situace hrozí a nemohou, či nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Informace z registru:

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo ohroženy tímto způsobem života, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková kategorie klientů:

Od 18 let

Kapacita:

Maximální okamžitá kapacita Odry, Fulnek, Vítkov, Budišov nad Budišovkou: 1 intervence                 

(pozn. 1 intervence = 60 min.)

Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry