Občanská poradna


O službě – veřejný závazek

Druh

Charita Odry poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.

Název a místo zařízení poskytované služby

Občanská poradna Odry- Hranická 1113/48, Odry 742 35,

Občanská poradna Vítkov – Komenského 169, Vítkov 749 01,

Občanská poradna Fulnek – Masarykova 388, Fulnek 742 45,

Občanská poradna Budišov nad Budišovkou – Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou 747 87.

Poslání

Posláním našich služeb je poskytovat pomoc a podporu osobám, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se kterou si sami neví rady a nemají prostředky na placenou pomoc. Poskytnutím informací, rad a praktické pomoci např. v oblasti předlužení, nezaměstnanosti, rozpadu rodiny, nízké finanční gramotnosti, se orientovat ve své situaci, samostatně jí řešit a předcházet, tak sociálnímu vyloučení.

Cíle

Cílem sociální služby je poskytnutí rad a pomoci klientům řešit jejich problémy, které jsou způsobeny předlužením, nezaměstnaností, rozpadem rodiny, nízké finanční gramotnosti.

5 základních cílů jako ukazatelů:

Klient má povoleno oddlužení

Klient, který je v oddlužení má informace a podporu k úspěšnému dokončení oddlužení

Klient dostane informace a rady k řešení jeho tématu předlužení, nezaměstnanosti, rozpadu rodiny, nízké finanční gramotnosti.

Klient rozumí obsahu jemu doručených písemností

Klient řeší své předlužení, nezaměstnanost, rozpad rodiny, nízkou finanční gramotnost.

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – sociální služba je poskytována bez úhrady.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Respekt – k základním lidským právům klienta včetně rozhodnutí klienta.

Podpora k samostatnému řešení – klient je motivován k samostatnému řešení své situace

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu tvoří osoby z Oder, Vítkova, Fulneku, Budišova nad Budišovkou a jejich místních částí, starší 18 let, kteří se dostali do tíživé sociální situace způsobené předlužením, nezaměstnaností, rozpadem rodiny, nízké finanční gramotnosti nebo jim taková situace hrozí a nemohou, či nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Informace z registru:

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo ohroženy tímto způsobem života, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková kategorie klientů:

Od 18 let

Kapacita:

Maximální okamžitá kapacita Odry, Fulnek, Vítkov, Budišov nad Budišovkou: 1 intervence                 

(pozn. 1 intervence = 60 min.)

Copyright © 2023 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry