Občanská poradna – veřejný závazek

Druh poskytované služby: § 37 odst. 3 Odborné sociální poradenství

Název a místo zařízení poskytované služby:

Občanská poradna, ul. Hranická 1113/48, Odry 742 35,

Občanská poradna, ul. Masarykova 388, Fulnek 742 45,

Občanská poradna, ul. Komenského 169, Vítkov 749 01.

Občanská poradna, ul. Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou 747 87.

Poslání

Posláním našich služeb je poskytovat pomoc a podporu osobám, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se kterou si sami neví rady a nemají prostředky na placenou pomoc. Poskytnutím informací, rad a praktické pomoci se orientovat ve své situaci, samostatně jí řešit a předcházet, tak sociálnímu vyloučení.

Cíle

Klient, který je zorientován ve své obtížné situaci.

Klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech, dostupných službách a dalších okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace

Klient, který zná možnosti řešení své situace.

Klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace.

Klient, který netrpí nemožností samostatně nebo s podporou pracovníka vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – sociální služba je poskytována bez úhrady.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Respekt – k základním lidským právům klienta včetně rozhodnutí klienta.

Podpora k samostatnému řešení – klient je motivován k samostatnému řešení své situace

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu tvoří osoby z Oder, Vítkova, Fulneku, Budišova nad Budišovkou a jejich místních částí, kteří se dostali do tíživé sociální situace.

Informace z registru:

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo ohroženy tímto způsobem života, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková kategorie klientů:

 Od 18 let

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry