Sociální poradna- O službě

Zpět

Poslání

Posláním služby Odborného sociálního poradenství Charity Odry je poskytovat pomoc a podporu lidem z Oder a místních částí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným hospodařením s financemi. Hlavním posláním služby je poskytnutí informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového poradenství a finančního hospodaření.

Cíle

Cílem sociální služby nad rámec základního sociálního poradenství je poskytnutí pomoci klientům řešit jejich finanční problémy, které jsou způsobeny dluhy. Tato služba vede ke snižování zadluženosti, zvyšování finanční gramotnosti klientů, udržení bydlení, zaměstnanosti, zastavení zhoršování sociální situace klienta a předchází tak sociálnímu vyloučení.

Dlouhodobé cíle: Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu ke snižování zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti klientů v této oblasti. Zastavit zhoršování sociální situace klienta a napomoci vytvoření takových podmínek, aby tuto službu již dále nepotřeboval, znal svá práva a povinnosti a byl schopen hájit své oprávněné zájmy.

Krátkodobé cíle:

Orientace klienta v jeho situaci a její stabilizace.

Zvýšení informovanosti klientů v této situaci – možnosti řešení situace, navedení klienta k informacím směřujícím k vyřešení klientovy situace.

Osvojení kompetencí a odpovědnosti klienta při hospodaření s finančními prostředky.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu klientů tvoří osoby z Oder a místních, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci způsobené zadlužením.

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, mládež od 18let, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková struktura:

Dospělí od 18 let

Kapacita:

Kapacita zařízení

Maximální okamžitá kapacita: 2 intervence

Celková denní kapacita: ambulantně – 8 intervencí

(pozn. 1 intervence = 30min.)

Komu není služba určena:

* osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci a nemají doprovod

* osobám se středním a těžkým mentálním postižením

* osobám požadující službu, kterou nejsme schopni kvalifikačně zajistit.

Ke stažení:

Leták-skládačka SP Odry projekt 12017

Provozní řád OSP

Smlouva o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry