Sociální poradna


O službě – veřejný závazek

Poslání

Posláním služeb Odborného sociálního poradenství Charity Odry je poskytovat pomoc a podporu lidem z Oder, Vítkova, Fulneku a místních částí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným hospodařením s financemi. Hlavním posláním služeb je poskytnutí informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového poradenství a finančního hospodaření.

Cíle

Cílem sociální služby nad rámec základního sociálního poradenství je poskytnutí pomoci klientům řešit jejich finanční problémy, které jsou způsobeny dluhy. Tato služba vede ke snižování zadluženosti, zvyšování finanční gramotnosti klientů, udržení bydlení, zaměstnanosti, zastavení zhoršování sociální situace klienta a předchází tak sociálnímu vyloučení.

Dlouhodobé cíle:

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu ke snižování zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti klientů v této oblasti. Zastavit zhoršování sociální situace klienta a napomoci vytvoření takových podmínek, aby tuto službu již dále nepotřeboval, znal svá práva a povinnosti a byl schopen hájit své oprávněné zájmy.

Krátkodobé cíle:

Orientace klienta v jeho situaci a její stabilizace. Zvýšení informovanosti klientů v této situaci – možnosti řešení situace, navedení klienta k informacím směřujícím k vyřešení klientovy situace. Osvojení kompetencí a odpovědnosti klienta při hospodaření s finančními prostředky.

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – sociální služba je poskytována bez úhrady.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Respekt – k základním lidským právům klienta.

Individuální přístup – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám klienta.

Návaznost – v případě potřeby informujeme klienta OSP o možnostech využití i jiných dostupných služeb, které souvisí s řešením nepříznivé sociální situace klienta, včetně dalších sociálních služeb ve městech Odry, Vítkov a Fulnek a přilehlém okolí. Pracovníci poradny předají potřebné kontakty a pomohou při jednání s následnými institucemi a vyřizováním potřebných záležitostí.

Dostupnost – odborná sociální poradna v Odrách, ve Vítkově i ve Fulneku je běžně dostupná veřejnosti. Všechny OSP se nacházejí v blízkosti centra města s dostupností autobusového nebo vlakového spojení. U všech poraden jsou volně dostupná parkovací místa. Informace o službě je možné získat z několika zdrojů, například přímo v organizaci Charita Odry, či v rámci poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry, www.odry.charita.cz, z facebookových stránek. Kontakty a informace s odkazy na služby lze také najít na webových stránkách všech tří měst.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu klientů tvoří osoby z Oder, Vítkova, Fulneku a místních částí měst, starší 18 let, kteří se dostali do tíživé sociální situace způsobené dluhy nebo jim taková situace hrozí a nemohou, či nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo ohroženy tímto způsobem života, mládež od 18let, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková kategorie klientů:

Od 18 let

Kapacita:

Maximální okamžitá kapacita Odry: 2 intervence

Maximální okamžitá kapacita Fulnek, Vítkov: 1 intervence

Copyright © 2021 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry